CASOS DE CV 8 10 2020                                                   

*** MUNDO ***

INFECTADOS DIARIO

     235 Mil Hoy! .. 145 Mil Ayer !

90 MIL

   +62  %

MUERTOS DIARIO

HOY  MIL ! AYER 4 MIL

   0 MIL

 0 %

         ======         

   INFECTADOS ACUMULADOS

  20070  MIL HOY ...AYER 19834

  SUBIO 235 Mil

 1.1 %

 

MUERTOS    ACUMULADOS

    734 MIL MUERTOS HASTA HOY      

730 MIL MUERTOS HASTA AYER

 MAS 4 Mil

SUBIO 0%

MUERTOS 3.6 %

=====================

 

USA    

 INFECTADOS DIARIO

51 MIL INFECTADOS HOY 36 MIL AYER

 Mas 15  MIL

    +41 %

   MUERTES DIARIO 

 .6  MIL MUERTES HOY 1 MIL MUERTES AYER 

 -.4 mil

  -60 %

==========

INFECTADOS ACUMULADOS

   5201  MIL hasta HOY.. 5150 MIL hasta AYER

  SUBIO 51 MIL

     0 %   

MUERTOS ACUMULADOS    

          165.6 MIL hasta HOY 165 MIL hasta  AYER

      .6  MIL  MAS       

   0%

    MUERTOS 3.1 %

examenes 64 millones 18% POB

6.6 PERSONA EXAMINADA X  INFECTADO 

 aprox 14%examenes

 

*****  NICARAGUA  *****

    

OFICIAL

ACUMULADOS

4200 Infectados

396 Muertos  

Muertos  4.3 %

 

OBSERVATORIO

ACUMULADOS

9555 INFECTADOS

2879 Muertos  

MUERTOS 35%

examenes no publicado

 

 

***   MIAMI  ***

INFECTADOS

    132 MIL HASTA HOY 131 MIL AYER

1 MIL  MAS

Subio 0 %

MUERTES

   1865 HASTA HOY 1838 AYER

  27 MAS

Subio  0 %

   MUERTOS 1.4%

 600 mil pruebas

%examenes aprox infectados 18.% POSITIVOS

 

*******  Florida  *******

 

    INFECTADOS  

  532 MIL  hasta HOY  526 MIL hasta AYER 

 subio 6 MIL  

 1.1%

 

MUERTOS

   8186 hasta HOY  8109  hasta AYER

  +77

  subio  0  % 

        MUERTES 1.5 %

 2.9 MILLION examenes  %

     

EU TIENE HOY

22 % DE LOS MUERTOS

 Y

26 % DE LOS INFECTADOS

DEL MUNDO!